White Boys, irske opprørere som første gang gjorde seg bemerket under den omfattende depresjonsperioden i Irlands jordbruk i siste halvdel av 1700-tallet. De foranstaltet myrderier og uroligheter ca. 1767, 1786 og igjen 1821–23, men ble hver gang undertrykt av britene. White Boys ble årsak til de såkalte White Boys Acts, som gav de britiske myndigheter spesielle maktmidler til å undertrykke organisasjoner i Irland.