Charles Cunningham Boycott, britisk offiser, godsforvalter i Irland under striden om jordspørsmålet der; til hans navn er knyttet begrepet boikott eng. boycott. Boycott forvaltet i 1870-årene et adelsgods i Mayo. Landligaen bad 1880 Boycott om å redusere jordleien med 25 prosent, og den irske politiker Charles Steward Parnell foreslo at leilendingene skulle la være å ha noe å gjøre med dem som avviste kravet om lavere leie. Dette middel ble først prøvd mot Boycott, som måtte høste grøden ved hjelp av militært bevoktede arbeidere fra Ulster. Snart kom boycott i bruk som betegnelse på alle former for ikkevoldelig press.