Charles Stewart Parnell, irsk politiker, fra 1875 medlem av Underhuset. Parnell var protestant, men ble likevel leder for de irske nasjonalister og 1879–81 leder for Land League. Parnell var motstander av direkte voldsanvendelse, men tilhenger av sabotasje og boikott som kampmidler. Under den sosiale uro i Irland ca. 1880 ble Parnell arrestert (1881). I fengsel sluttet han en overenskomst med Gladstone og ble deretter løslatt. Kort etter ble imidlertid den britiske visekonge og ministeren for Irland myrdet (1882), noe som førte til brudd mellom Gladstone og Parnell, til tross for at Parnell ikke hadde noe direkte ansvar for mordene. Parnell organiserte de irske parlamentsmedlemmer til en fast disiplinert gruppe som dels praktiserte en systematisk obstruksjon, dels støttet dét britiske parti som i hver enkelt situasjon var villig til å gi irene de største innrømmelser. I 1890 ble Parnell kompromittert gjennom en skilsmisseprosess, og dette førte til at både engelske liberale, særlig de frikirkelige, og en stor del av de irske katolikker fordømte ham. Irene ble splittet i «parnellitter» og «anti-parnellitter», og denne splittelsen fortsatte etter Parnells død.