William Thomas Cosgrave, irsk politiker. Han deltok i påskeopprøret 1916, ble dømt til livsvarig straffarbeid, men benådet 1917. Under Irlands frihetskamp sluttet han seg til de moderate. Medlem av regjeringen 1922, statsminister 1922–32. Cosgrave var Fine Gael-partiets leder i parlamentet 1933–44, da han trakk seg ut av aktiv politikk.