Dermot MacMurrough, irsk konge av Leinster, kom i strid med nabokongene og måtte i 1166 flykte fra sitt rike, som han gjenvant ved engelsk hjelp. Han kom derved til å hjelpe engelskmennene til å vinne inngang i Irland, og er blitt ansett som den store forræder i irsk historie; hans etterfølger som hersker i Leinster var svigersønnen, Richard Strongbow, jarl av Pembroke. En verdifull samling av gammel keltisk tradisjon, den såkalte Leinsterbok, ble til under Dermot MacMurroughs beskyttelse.