Robert Emmet, irsk patriot og opprører, kom tidlig med i organisasjonen United Irishmen og hadde 1802 en samtale med Napoleon og Talleyrand om et opprør i Irland. Ved hjemkomsten satte han i gang et opprør på egen hånd og beleiret sammen med noen medsammensvorne forgjeves visekongens slott i Dublin. Han rømte til fjellene, men ble senere tatt til fange og henrettet.