Timothy Michael Healy, irsk jurist og politiker. Medlem av Parlamentet fra 1880. Var etter 1890 motstander av Charles Parnell, men var etter 1900 virksom for det irske partis samling. Healy ble regnet for en av de beste talerne i Parlamentet og nøt stor anseelse som advokat, grunnla 1910 Independent Nationalist Party. Under den første verdenskrig sympatiserte han med Sinn Féin uten å ta aktiv del i det irske opprør. 1922–27 var han den første generalguvernør i Den irske fristat.