Edward Fitzgerald, irsk nasjonalist, ble medlem av det irske parlament, sluttet seg til de liberale og trådte i Paris i forbindelse med ledende revolusjonære; var leder av selskapet United Irishmen, som ville fordrive britene ved fransk hjelp, men planene ble røpet 1798. Fitzgerald ble tatt til fange og døde i fengselet.