Irlands samtidshistorie omfatter Irlands historie fra rundt 2000 og frem til i dag.Irland har gått gjennom en stor utvikling siden slutten av 1900-tallet. Den katolske kirke har mistet grepet over sosiopolitiske spørsmål og forholdet til Storbritannia, som gjennom århundrer var preget av krig og konflikt, er relativt stabilt. Dronning Elizabeth 2 av Storbritannias besøk i Irland i 2011 er et bevis på det nå gode naboforholdet. Hele artikkelen