Irlands samtidshistorie

Fagansvarlig

Jan Erik Mustad

Universitetet i Agder

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 35 artikler: