Slavistikk og slavister

Slavist, forsker som har de slaviske folks språk og kultur som spesialitet. Den internasjonale slavistkomité er en verdensomspennende forening av slavister, og holder regelmessige kongresser. Norske slavister er organisert i Norges Slavistforbund, som er medlem av Nordisk Slavistforbund. Nordisk Slavistforbund utgir fagtidsskriftet Scando-Slavica. Hele artikkelen