Slavist, forsker som har de slaviske folks språk og kultur som spesialitet. Den internasjonale slavistkomité er en verdensomspennende forening av slavister, og holder regelmessige kongresser. Norske slavister er organisert i Norges Slavistforbund, som er medlem av Nordisk Slavistforbund. Nordisk Slavistforbund utgir fagtidsskriftet Scando-Slavica. Hele artikkelen