Serbokroatisk, tidligere betegnelse på hovedspråket i det tidligere Jugoslavia. Se bosnisk, kroatisk og serbisk.