Glanser, betegnelse av tysk opprinnelse for mineraler som er tunge og sterkt metallglinsende. De fleste er sulfider, f.eks. blyglans, vismutglans og molybdenglans; jernglans er et oksid. I moderne mineralogi er disse navnene erstattet med de internasjonale betegnelsene galenitt, bismuthinitt, molybdenitt og hematitt.