Mimesi, (til mime), om gjentatt tvillingdannelse hos et mineral slik at det får utseende av å tilhøre et krystallsystem med høyere symmetri. Slike etterligningsformer kalles mimetiske krystaller.