Gummitt, generell betegnelse for voksaktige, sekundære uranmineraler, med gul til brun farge. Mineralene kasolitt, fourmarieritt og clarkeitt er ofte bestanddeler av gummitt. Kjent som omvandlingsprodukt av uraninitt fra flere pegmatittganger i Sør-Norge.