"Mineral" med brunlig svart farge, originalbeskrevet 1968 fra en granittpegmatitt ved Høgetveit i Evje, hvor det forekommer sammen med keiviit-(Y). Tombarthitt-(Y) er senere (2016) underkjent som eget mineral siden nye analyser viser at det består av en blanding av flere mineraler.