Mineraloid, (av mineral og -oid), naturlig forekommende mineral-lignende substans som ikke kan klassifiseres som mineral fordi den er amorf og mangler karakteristiske fysiske og kjemiske egenskaper, f.eks. kullblende og enkelte typer opal.