Placer, en mineralforekomst som er dannet ved mekanisk anrikning av tungmineraler (særlig gull eller platina) i en sand- eller grusavsetning. Jf. seife.