Thucholitt, amorft, beksvart og radioaktivt mineraloid som består av hydrokarboner med thorium, uran m.m. Hardhet 3½, densitet 1,8 g/cm3. Forekommer på pegmatittganger og ertsganger, men kjennes ikke fra Norge.