Delbarhet, betegnelse for at et mineral kan deles etter bestemte svakhetsplan. Disse kan være forårsaket av tvillingdannelse, deformasjon eller inneslutninger som er orientert langs visse krystallografiske plan. Som eksempel kan nevnes diallag, en varietet av pyroksen. Fenomenet ligner på spaltbarhet, men må ikke forveksles med dette.