Monotropi, (av mono- og gr. 'vende'), det at to modifikasjoner av samme kjemiske forbindelse (se polymorfi) ikke har noe bestemt overgangspunkt, fordi bare den ene struktur er stabil. Bare den ustabile form kan gå over i den stabile, aldri omvendt. F.eks. kan markasitt gå over i pyritt, mens det omvendte ikke kan skje. Jf. enantiotropi.