Supergen, om mineralforekomst som er dannet sekundært ved avsetning fra nedadstigende løsninger. En supergen anrikningssone dannes ofte like under oksidasjonssonen i en malmforekomst.