Kullblende, skinnende svart, amorf kjemisk forbindelse. Mineraloid med hardhet 2–3, funnet flere steder i Sør-Norge, både i prekambriske, kambrosiluriske og permiske bergarter, bl.a. i Kongsberg gruver ned til 1000 m dyp. Består hovedsakelig av karbon med en del oksygen og hydrogen og spor av nitrogen og svovel.