Pitticitt, et forvitringsmineral som består av jern og arsen. Det er stort sett amorft. I Norge bl.a. påvist fra gull- og arsenopyrittførende kvartsganger i Bindalen, Nordland.