Jernholdig, finkornet leirart som har vært kjent og benyttet siden oldtiden. Etter fargen og finhetsgraden har bolus hatt forskjellig bruk, som malerfarge, som pusse-, rense- og polérmiddel, i medisin og istedenfor annen leire.