Kvikksand, en jevn- og ofte finkornet sand hvor kornene er løst pakket, slik at det er god plass mellom dem. Hvis den blir forstyrret, f.eks. ved at noen går på den, kan kornene falle sammen i en tettere pakning, og overskytende vann vil utskilles. Ved denne pakningsprosessen blir de største og tyngste partiklene konsentrert i bunnen av sandlaget. Dette er grunnen til at kvikksand «suger» ned større objekter.