Grønnsand, grønnsandstein, sand eller sandstein som er farget av glaukonitt. Forekommer særlig i langsomt avsatte, marine sedimenter.