Moler, hvitgrå jordart i Danmarks tertiæravleiringer, dannet av skall fra kiselalger (diatomeer). Jordarten er av eocen alder og finnes særlig i Limfjord-traktene. I avsetningene finnes en mengde tynne lag av vulkansk aske fra en vulkan som lå ute i Nordsjøen. Moler brukes til produksjon av lette teglstein.