Yoldialeire, portlandialeire, leire som ble avsatt foran iskanten da den stod utenfor og ved Raet, og andre israndlinjer fra samme tid (ca. 12 800–11 500 år siden). Navnet er etter ishavsmuslingen Yoldia arctica, (Portlandia arctica). Også en annen istidsleire har vært kalt yoldialeire. Den er oppkalt etter Yoldia lenticulata.