Arcaleire, leiretype som har navn etter muslingen Bathyarca glacialis, tidligere kalt Arca glacialis. Den er yngre enn vår eldste istidsleire, portlandialeire. Den typiske arcaleire er bl.a. utbredt i strøkene omkring Oslofjorden.