Blåleire, alminnelig betegnelse på uforvitret leire, særlig marin leire avsatt under og etter istiden. Den er blågrå, men ved forvitring blir den gulbrun fordi jernforbindelsene oksideres. Teglstein av blåleire har rødgul farge. Seig, fin blåleire kalles blålums.