Flygesand, sand som blir, eller har vært, transportert med vind. Er oftest godt sortert, og de enkelte korn er tilnærmet kuleformet med matt (sandblåst) overflate. Sanden avleires i dyner, som ofte flytter seg i den fremherskende vindretning. Flygesand forekommer i ørkener og områder uten plantevekst og på sandstrender. For å hindre skader på dyrket mark og bebyggelse, forsøker man å binde sanden ved å plante gress (marehalm) og trær. I Norge finnes flygesand noen steder inne i landet (Røros og Finnmark), og på kysten ved Lista, Jæren og ytre Møre og Romsdal.