Brunjernstein, limonitt, naturlig blanding av vannholdige jernoksider, ofte i amorf eller kryptokrystallinsk form, danner gjerne jordaktige eller tette masser med brun farge. Det er et vanlig sekundærprodukt som oppstår ved forvitring og oksidasjon av jernholdige mineraler, eller det kan dannes ved uorganisk eller biogen utfelling i myrer og innsjøer, f.eks. som myrmalm, eller i marine avsetninger. Den viktigste bestanddel er mineralet goethitt, FeOOH, ofte inngår også hematitt og lepidokrokitt (en polymorf form av FeOOH), samt forskjellige forurensninger og adsorbert vann. Som bestanddel av såkalt minettemalm er det en viktig jernmalm.