Limonitt, naturlig blanding av jernhydroksider, en hovedbestanddel er mineralet goethitt, FeOOH. Inngår i brunjernstein.