Betegnelse brukt på knollformede manganholdige avsetninger på havbunnen og i visse innsjøer, også kalt manganknoller.