Regolitt, generell betegnelse for løsmateriale av enhver art som dekker den faste fjellgrunnen. Ordet er særlig brukt om det lag av løst steinmateriale som finnes på Månens overflate, månejord, eng. lunar soil. Dette består av fragmenter fra mikroskopisk størrelse til meterstore blokker og er antagelig dannet ved gjentatte meteorittnedslag over lange tidsrom.