Dynn, også kalt dy, slam rikt på organiske stoffer; mudder, mudret bunn.