Sapropel, ukonsolidert, geléaktig slam dannet av planterester under oksygenfattige (anaerobe) forhold på bunnen av hav og innsjøer. Sapropelrike sedimenter (slam, leire) kalles dynn eller gytje. Det organiske materialet kan omdannes til kerogen, som ved modning danner petroleum.