Fob er i handel en forkortelse for engelsk free on board (fritt om bord i avsendelseshavn).