E, e på kompasset betyr eng. east eller fr. est (øst).