Forts. er en forkortelse for 'fortsetter' eller 'fortsettelse'.