S. d., lat. Forkortelse for sine dato, 'uten dato'.