Kl. er en forkortelse for 'klokka' eller 'klasse'.