A.m.c. er en forkortelse for latin a mundo condito, som betyr 'fra verdens skapelse'.