Liks er en forkortelse for lesbarhetsindeks/lesevanskeindeks.