Disp. er en forkortelse for dispensasjon eller disponent.