Kgl.res. er en forkortelse for 'kongelig resolusjon'.