V., foran etternavn er forkortelse for nederlandsk van og tysk von, av, fra.