C, på mynter, frimerker el.l. betegner cent, centavo, centime.