Lnr. er en forkortelse for 'løpenummer', et enkelt nummer i en fortløpende rekke eller serie.