I.e. er en forkortelse for latin id est, som betyr 'det er'.